Drukuj
PDF

Pieszy kontra wózek widłowy

horyzont mini2

Gdy próbujemy zapoznać się z gąszczem przepisów prawnych i norm, które stanowią podstawowe akty wykonawcze dotyczące bezpieczeństwa pracy, nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę biorą one początek w ustawie zwanej Kodeksem Pracy (D. U. z 2014, poz. 1502). W Art. 207 ustawy widnieje zapis: „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.” Czym są osiągnięcia nauki i techniki? Jak możemy je wykorzystać w zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania wózków widłowych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w niniejszym...


Drukuj
PDF

Systemy MES

systemy mes Manufacturing Execution Syste

 

 

 


System klasy MES (Manufacturing Execution System) wykorzystując technologie teleinformatyczne umożliwia pozyskiwanie rzetelnych i aktualnych danych o realizowanym procesie przemysłowym. Dane zasilające system na bieżąco pozyskiwane są wprost z urządzeń monitorujących stan pracy maszyny bądź urządzenia. Funkcjonalność systemu obejmuje:

  • wizualizacje procesu przemysłowego w czasie...

Drukuj
PDF

Podziemny monitoring maszyn

Awia Underground

Intensywny rozwój systemów transmisji danych, a także coraz większa dostępność przemysłowych rozwiązań transmisji bezprzewodowej WiFi spełniających podwyższone wymagania środowiskowe, determinują szybki rozwój systemów monitoringu maszyn i urządzeń pracujących w podziemnych zakładach górniczych.

Zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych
i informatycznych daje możliwość realizacji monitorowania pracy maszyn i urządzeń górniczych z...


Drukuj
PDF

Tendencje rozwoju kolejowych systemów sterowania monitorowania i diagnostyki lokomotyw (cz. 2)

DAS

W poprzednim artykule przedstawiono podstawowe informacje o nowoczesnych systemach wspomagających pracę maszynisty DAS (Driver Advisory System).

Systemy te wykorzystując najnowsze technologie elektroniczne, transmisyjne i informatyczne podnoszą poziom bezpieczeństwa podróżnych i załóg kolejowych...


Drukuj
PDF

Tendencje rozwoju kolejowych systemów sterowania, monitorowania i diagnostyki lokomotyw (cz. 1)

tendencje

Kolejowe systemy sterowania, monitorowania i diagnostyki lokomotyw umożliwiają znaczne podniesienie bezpieczeństwa przewożonych pasażerów i towarów oraz polepszają też warunki pracy maszynistów i załóg kolejowych. Opisano to już w poprzednich artykułach na przykładzie systemu SYSID oraz systemu EL-LOC EXPLORER gliwickiej firmy ENTE Sp. z o.o.

Ostatnie...

Awia kontakt

Kontakt

Napisz do nas
Awia wygląd aplikacji

Wygląd aplikacji

Zobacz jak wygląda aplikacja
Awia pytania

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej