Drukuj
PDF

SMARTLIGHT

smart

Zaprojektowany i wyprodukowany w Ente system Smartlight umożliwia detekcjępojazdów przekraczających skrzyżowanie na czerwonym świetle zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi warunkami brzegowymi.

Sposób działania

System Smartlight dokonuje detekcji pojazdów znajdujących się w obszarach zabronionych skrzyżowania (przejścia dla pieszych) podczas gdy na sygnalizatorze wyświetlany jest czerwony sygnał świetlny. Koniunkcja zdarzeń: pojazdu w obszarze zabronionym i czerwonego światła na sygnalizatorze uruchamia mechanizm rejestracji wykroczenia. Podobnie ma się rzecz, jeżeli Smartlight zostanie skonfigurowany by wyłapywać skręcających w prawo bez „zielonej strzałki”.

Funkcje Systemu

 • Rejestracja przejazdu przez skrzyżowanie na czerwonym świetle
 • Rejestracja przejazdu przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle
 • Rejestracja skrętu w prawo bez wyświetlonej „zielonej strzałki”
 • Dokumentowanie zdarzenia w postaci zdjęć i filmów z nałożeniem sygnatury czasowej

Parametry Systemu

 • Jednoczesna obsługa nawet czerech pasów ruchu w jednym kierunku na skrzyżowaniu
 • Elastyczny interfejs konfiguracyjny umożliwiający dostosowanie parametrów środowiskowych do wymagań związanych z warunkami i charakterystyką monitorowanego skrzyżowania
 • Ciągłe przetwarzanie i analiza obrazu
 • Synchronizacja czasu za pomocą wbudowanego modułu GPS
 • Komunikacja poprzez sieć Ethernet lub GSM
 • Wbudowany klient ftp, email, scp
 • Możliwość składowania wykrytych wykroczeń na wewnętrznym dysku
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania
 • Sprzętowy mechanizm wykrywania błędnego działania systemu (watchdog).

Zarządzanie i konfiguracja
Z racji różnorodności miejsc instalacji Systemu i konieczności szczegółowej konfiguracji parametrów detekcji „per skrzyżowanie”, System Smartlight wyposażony został w graficzny interfejs konfiguracyjny. Za jego pomocą możliwa jest konfiguracja wszystkich wymaganych parametrów takich jak ilość pasów na których ma być dokonywana detekcja, liczba wykonywanych zdjęć, opóźnienie rejestracji, długość materiału zdjęciowego, konfiguracja IP, email itp.

Zastosowanie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach, System Smartlight nie jest objęty prawną kontrolą metrologiczną. Nie wymaga zatem zatwierdzenia typu i legalizacji.
Zgodnie z Art. 2 pkt 59 ustawy Prawo o ruchu drogowym System Smartlight jest urządzeniem rejestrującym.

Rekomendacje

Potwierdzeniem pozytywnego wpływu systemu Smartlight na bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest opinia wystawiona przez Fundację Bezpieczni w Ruchu Drogowym:

Korzyści ze stosowania systemu SmartLight:
 • Wykrywanie przekroczenia chronionego obszaru na czerwonym świetle
 • Dokumentowanie zdarzenia w postaci zdjęć i filmów z nałożeniem sygnatury czasowej
 • Brak ingerencji w istniejący system sygnalizacji
 • Detekcja zielonej strzałki
 • Detekcja linii zatrzymania
 • Synchronizacja czasu z systemem GPS
 • Komunikacja poprzez sieć Ethernet lub GSM
 • Zdalna aktualizacja algorytmów
 • Ciągłe przetwarzanie i analiza obrazu
 • Sprzętowy mechanizm wykrywania błędnego działania systemu (układ typu watchdog)

Pobierz ulotkę SmartLight
Awia kontakt

Kontakt

Napisz do nas
Awia wygląd aplikacji

Wygląd aplikacji

Zobacz jak wygląda aplikacja
Awia pytania

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej