Drukuj
PDF

Awia Horyzont

horyzont mini2

AWIA Horyzont przeznaczony jest dla przedsiębiorstw każdego typu, wszędzie tam gdzie znaczącą role w procesach logistycznych odgrywa transport wewnętrzny. System wpływa na polepszenie stanu BHP w zakładach pracy poprzez zmniejszenie liczby oraz skutków wypadków komunikacyjnych z udziałem pracowników i środków transportu. Doskonale sprawdza się, jako element wsparcia w organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym.

System poprawia bezpieczeństwo pracowników na terenie firm produkcyjnych, magazynów, stref przeładunkowych. Diametralnie poprawia proces orientacji kierowcy w terenie poprzez odpowiednio wczesne ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji typu maszyna - człowiek.

 AWIA Horyzont to zaawansowany technologicznie, autorski system wspomagający bezpieczne prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności, który:

  • monitoruje strefę wokół pojazdu,
  • wskazuje na kolorowym terminalu kierowcy kierunek zbliżającej się osoby oraz jej odległość do pojazdu z podziałem na 3 zakresy,
  • ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów optyczno-akustycznych o obecności pracownika,
  • wykrywa osoby wyposażone w nadajnik w promieniu do 18 metrów wokół pojazdu (nawet do 30 metrów na otwartym terenie).
Korzyści z zastosowania Awia HORYZONT
  • zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa w magazynie,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków i minimalizacja ich kosztów,
  • ochrona pracowników pieszych w strefach załadunku, rozładunku i transportu towaru,
  • możliwość zastosowania na maszynach i pojazdach różnego typu np. ładowarki, wózki widłowe itp.,
  • rejestracja zdarzeń w postaci logów ze stemplem czasowym,
  • integracja z nadrzędnymi systemami  logistycznymi.

 

Pobierz ulotkę AWIA Horyzont 
Pobierz artykuł prasowy AWIA Horyzont 
Awia kontakt

Kontakt

Napisz do nas
Awia wygląd aplikacji

Wygląd aplikacji

Zobacz jak wygląda aplikacja
Awia pytania

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej